Programmeer de noodnummers in uw telefoon of leg naast de telefoon een duidelijke lijst met noodnummers. Ze worden ook wel ICE nummers genoemd (In Case of Emergency).

© 2019 Sterker sociaal werk. Techniek: db8.