PassendWonen06 voordeur vierkant web

Op tijd nadenken over uw woontoekomst
Het aantal ouderen neemt toe. Mede door de veranderingen in zorg en welzijn ligt de verantwoordelijkheid voor het langer thuis wonen meer bij senioren zelf. Het is daarom belangrijk tijdig na te denken hoe u uw eigen woonsituatie zo goed mogelijk kunt aanpassen op de toekomst.

Verhuizen of uw woning aanpassen?
Soms is verhuizen een verstandige keuze. Maar het aantal seniorenwoningen en woon-zorgcomplexen is beperkt. Vaak is het ook heel goed mogelijk om met een aantal (kleine) aanpassingen uw huidige woning geschikt te maken.
Veel senioren zien het nut en de noodzaak van vroegtijdige, preventieve woningaanpassing nog niet.

Senioren bewust maken is dan ook een belangrijk doel van Bewust Wonen in Nijmegen: hoe ziet mijn woontoekomst eruit? Wat moet er gebeuren om mijn huis of woonsituatie daarop aan te passen? Wat kan ik daar zelf aan doen en hoe pak ik dat aan?

Veel informatie bij elkaar
Via de portal ‘Bewust wonen in Nijmegen’ wordt veel informatie ontsloten. Bijvoorbeeld over hulpmiddelen, opplussen van de woning en klustips. Door tips en inspirerende voorbeelden gegeven. Daarnaast vindt u allerlei links naar organisaties die graag met u meedenken, zoals  gemeente Nijmegen, Sterker sociaal werk (voorheen Swon het seniorennetwerk), woningcorporaties en ouderenbonden.

Bewust Wonen in Nijmegen  is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen, Sterker sociaal werk, de Nijmeegse woningcorporaties en ouderenorganisaties.

© 2019 Sterker sociaal werk. Techniek: db8.